Katalikų Bažnyčios Sinodas

Katalikų Bažnyčios Sinodas

Adsumus Sancte Spiritus*

 

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.
Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.
Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.
Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.
Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.
Amen.
Žodis sinodas reiškia keliavimą drauge. „Keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai“ (PD, 1). (Iš Lietuvos vyskupų kreipimosi)
– Kokia aš įsivaizduoju svajonių Bažnyčią, į kurią norėčiau eiti? – Gal norėtum pasidalinti šia svajone su manimi?
– Kaip Bažnyčia, kurioje lankausi, turėtų atliepti į mano lūkesčius? – Aš išgirsiu tave, jeigu su manimi pasidalinsi.
– Ar žinos Bažnyčia, ko aš iš jos tikiuosi, jeigu aš jai nepasakysiu? – Gali pasakyti man, aš dirbu Šiaulių vyskupijos Šeimos centre.
Laukiu tavo skambučio 865273662 Edita
No Comments

Post A Comment