SUŽADĖTINIAMS

Registracija

Jis
Ji
Kontaktai
Duomenų apsauga Duomenų apsaugos politika ir taisyklės
Susipažinau ir sutinku

Daugiau informacijos el.paštu svsuzadetiniai@gmail.com ir telefonu +37065202993

SUŽADĖTUVĖS BAŽNYČIOJE – SENA IDĖJA NAUJOJE ŠVIESOJE

Įsivaizduokite dar vieną nuostabią šventę prieš Santuokos sakramentais – tai judviejų sužadėtuvės bažnyčioje. Tai ne tik labai romantiška, bet ir labai prasminga. 

Sužadėtuvių metu jūs:

...patirsite savo išrinktojo/išrinktosios tvirtą apsisprendimą

…pranešite visiems savo artimiesiems apie jums svarbų gyvenimo įvykį

…gausite Dievo palaiminimą visam sužadėtuvių laikotarpiui

…patirsite artimųjų meilės ir palaikymo džiaugsmą

Tai sustiprins jūsų poros santykius, padės išgyventi streso pilną priešvestuvinį laikotarpį ir sąmoningiau priimti Santuokos sakramento įsipareigojimus

SUŽADĖTINIŲ RENGIMO SANTUOKOS SAKRAMENTUI TVARKA ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE:

I. SUŽADĖTINIAI, NORINTYS PRIIMTI SANTUOKOS SAKRAMENTĄ, Į SAVO PARAPIJOS KLEBONĄ KREIPIASI NE VĖLIAU, KAIP 5 MĖNESIAI IKI SANTUOKOS DATOS.
II. SANTUOKOS PARAPIJĄ IR SUŽADĖTINIŲ PALYDĖJIMO KURSUS KVIEČIAME PASIRINKTI TOJE VIETOJE, KUR JŪS GYVENATE IR ESATE BENDRUOMENĖS DALIS.
III. SUŽADĖTINIŲ PALYDĖJIMO KURSAI VYKSTA ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRE IR DEKANATŲ – JONIŠKIO, KELMĖS, RADVILIŠKIO, PAKRUOJO – ŠEIMŲ CENTRUOSE
IV. SUŽADĖTINIAMS, GYVENANTIEMS UŽSIENYJE, GALIOJA TA PATI TVARKA. KURSUS JIE LANKO SAVO GYVENAMOSIOS VIETOS PARAPIJOJE, ARBA ARTIMIAUSIOJE PARAPIJOJE, KUR VYKSTA KURSAI.
v. EKSTREMALIOMIS SITUACIJOMIS, KARANTINO METU SUŽADĖTINIŲ KURSAI GALI BŪTI VEDAMI NUOTOLINIU BŪDU, VIDEO FORMATU IR KITAIS PRITAIKYTAIS BŪDAIS.
VI. NUSTATYTA IR REKOMENDUOJAMA RINKLIAVA UŽ SUŽADĖTINIŲ KURSUS 80 euR PORAI UŽ VISUS SUSITIKIMUS. SUŽADĖTINIAMS, DALYVAUJANTIEMS NUOTLINIUOSE KURSUOSE RINKLIAVOS MOKESTIS 100 EUR
ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRE LANKANTYS KURSUS SUŽADĖTINIAI, RINKLIAVĄ PERVEDA Į A.S LT177300010142178761, SWEDBANK, AB

 

Daugiau informacijos el paštu svsuzadetiniai@gmail.com

Sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui programa „Dviem geriau negu vienam…Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“

1 tema. Meilė – santuokos duona ir vynas
2 tema. Kas įtakoja bendravimą.
3 tema. Keistis kartu
4 tema. Atleisti ir švęsti
5 tema. Katalikiškas požiūris į lytiškumą
6 tema. Vaikai – Dievo dovana. Šeimos planavimas gyvenant katalikiškoje šeimoje.
7 tema. Dievas ir Bažnyčia
8 tema. Santuokos sakramentas

Katalikų Bažnyčios Katekizmas apie santuoką:

1601 „Santuokos sąjunga, kuria vyras ir moteris tarpusavyje sukuria viso gyvenimo bendrystę, savo prigimtimi skirtą sutuoktinių gerovei bei palikuonių gimdymui ir auklėjimui, Viešpaties Kristaus tarp pakrikštytųjų buvo iškelta į sakramento garbę.“

1602 Šventasis Raštas prasideda vyro ir moters sukūrimu pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir baigiasi „Avinėlio vestuvių“ (Apr 19, 9) vizija. Ir vienur, ir kitur Šventasis Raštas kalba apie santuoką ir jos „slėpinį“, apie jos įsteigimą ir Dievo jai teikiamą prasmę, apie jos kilmę ir tikslą, įvairius jos įgyvendinimo būdus per visą išganymo istoriją, apie nuodėmės sukeltus jos sunkumus ir jos atnaujinimą „Viešpatyje“ (1 Kor 7, 39), naujoje Kristaus ir Bažnyčios Sandoroje.

1603 Glaudi santuokinio gyvenimo ir meilės bendruomenė yra Kūrėjo įsteigta ir apdovanota savais įstatymais […]. „Pats Dievas yra įkūręs santuoką.“ Pašaukimas santuokai yra įrašytas pačioje iš Kūrėjo rankų išėjusių vyro ir moters prigimtyje. Santuoka nėra grynai žmonių išrasta institucija, nors per daugelį amžių skirtingose kultūrose, visuomeninėse struktūrose ir dvasinėse sanklodose labai įvairavo. Ši įvairovė neturi palikti užmarštyje bendrų ir pastovių santuokos bruožų. Nors šios institucijos kilnumas ne visur vienodai aiškiai matomas, vis dėlto visose kultūrose daugiau ar mažiau suvokiama santuokinio ryšio didybė, nes „asmens ir žmonių visuomenės apskritai bei krikščionių bendrijos gerovė glaudžiai susijusi su santuokinės ir šeimos bendruomenės klestėjimu“.

1604 Dievas, sukūręs žmogų iš meilės, pašaukė jį meilei, kuri yra pagrindinis ir įgimtas kiekvieno žmogaus pašaukimas. Juk žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, o „Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 8. 16). Kadangi Dievas sukūrė vyrą ir moterį, jų tarpusavio meilė yra absoliučios ir nesibaigiančios Dievo meilės žmogui atvaizdas. Kūrėjo akyse ta meilė gera, labai gera. Dievo laiminama santuokinė meilė yra skirta būti vaisinga ir tarnauti bendram tikslui palaikyti kūriniją: „Dievas juos palaimino tardamas: ‘Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją!’“ (Pr 1, 28).

1605 Šventasis Raštas tvirtina, kad vyras ir moteris sukurti vienas kitam: „Negera žmogui būti vienam“ (Pr 2, 18). Moteris, „kūnas iš jo kūno“, tai yra vyrui lygi, visai jam artima, yra jam Dievo duota kaip „bendrininkė“, atstovaujanti Dievui, kuris mums padeda. „Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos, ir jie tampa vienu kūnu“ (Pr 2, 24). Kad tai reiškia neišardomą jų dviejų gyvenimų vienybę, parodė patsai Viešpats primindamas, koks „pradžioje“ buvo Kūrėjo planas: „Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas“ (Mt 19, 6).

LAISVĖ

„Tai gebėjimas pasirinkti ir apsispręsti už savo paties veiksmus… Žmogus apdovanotas laisve, nes jis yra pašauktas mylėti. O mylėti be laisvės neįmanoma. „Mes esame laisvi, tad „su savo kūnu galime daryti, ką norime“. Tačiau mes nesame laisvi nuspręsti, ar tai, ką darome su savo kūnu yra gėris ar blogis. Taigi žmogaus laisvė (kaip pasirinkimas) yra visiškai įgyvendinama ne išradinėjant gėrį ir blogį, bet sugebant tinkamai tarp jų pasirinkti“ (Chr.West Kūno teologija pradedantiesiems)

NEIŠARDOMUMAS

„Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūnu“ (Pr 2 ,24) „1661 Santuokos sakramentas yra Kristaus ir Bažnyčios vienybės ženklas. Sutuoktiniams jis suteikia malonę mylėti vienas kitą tokia meile, kokia Kristus pamilo savo Bažnyčią; tad sakramento malonė žmogišką sutuoktinių meilę daro tobulesnę, sustiprina jų nesuardomą vienybę ir juos pašventina kelyje į amžinąjį gyvenimą.“(KBK)

IŠTIKIMYBĖ

„Po meilės, vienijančios mus su Dievu, didžiausia draugystė yra santuokinė meilė. Šiai sąjungai būdingi visi geros draugystės bruožai: troškimas gėrio kitam, abipusiškumas, artimumas, švelnumas, tvirtumas ir panašumas, atsirandantis kuriant bendrą gyvenimą.“ (AL 123). Ištikimybei priešingas yra svetimavimas. „Svetimavimas savo širdyje įvyksta tuomet, kai asmuo nusprendžia į kitą žmogų žvelgti ir su juo elgtis kaip su objektu savo geismui patenkinti, o ne asmeniu, skirtu meilei pagal Dievo paveikslą“ (Chr.West)

GYVYBĖ

„Pora, kuri myli ir duoda pradžią gyvybei, yra tikra gyva „skulptūra“, gebanti išreikšti Dievą Kūrėją ir Išganytoją. Todėl vaisinga meilė tampa Dievo vidinės tikrovės simboliu“ (AL11) Sutuoktiniai yra pašaukti bendradarbiauti su Dievu ir perduoti gyvybę. Tėvystės pagrindinė užduotis – brandinti vaikuose gerus įpročius, perduoti tradicijas ir papročius, krikščionišką auklėjimą ir praktiką.

KONTAKTAI:

 

JONIŠKIS        MOB. TEL.:+37069212513

 

KELMĖ             MOB. TEL.: +37068654171

 

PAKRUOJIS     MOB. TEL.:+37061656347

 

RADVILIŠKIS   MOB. TEL.:+37065297346

 

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS MOB.TEL. +37065202993

 

 

 

 

 

DĖMESIO!

  • Rekomenduojama rinkliava už visus susitikimus  porai 80 eur. Nuotoliniams kursams 100 eur
  • Mokėjimą darykite tik tuomet, kai gausite asmeninį patvirtinimą apie kursų pradžią

Šiaulių vyskupijos Šeimos centro sužadėtiniai rinkliavos mokestį perveda

LT177300010142178761, SWEDBANK, AB
  • Ateinant į pirmąjį užsiėmimą sužadėtiniams būtina pateikti asmens dokumentą (pasą arba Asmens tapatybės kortelę

Daugiau informacijos el. paštu svsuzadetiniai@gmail.com

 
 

 

 

 

Mergvakaris pagal tavo širdį arba paskutinis mamos patarimas prieš Santuokos sakramentą

 

Mergvakaris gali vyktų nuotakos namuose arba kitoje jūsų pasirinktoje vietoje. Šventėje gali dalyvauti nuotaka, jos mama, būsima anyta, močiutė, seserys, draugės. Vakaras trunka 2-2,5 val. Šventę galite organizuoti bet kada jums patogiu laiku, kai tik pradėsite ruoštis vestuvių šventei

 

Šio vakaro patirtys ir jausmai jums išliks visam gyvenimui ir sunkiausiomis savo santuokos dienomis, jūs prisiminsite, koks jaukus, šiltas ir iškalbingas šis vakaras buvo.

 

 

Šventės eiga ir visas kitas detales aptariame asmeniškai su nuotaka. 

REGISTRACIJA MERGVAKARIUI:

+37065273662 (Edita)

Norite įprasminti savo laiką laukiant Santuokos sakramento dienos. Turime jums pasiūlymą

 

 

 

 

 

Čia atrasite:

…nuostabių jūsų aplinkos moterų susibūrimą

…jaukią aplinką su žvakių spregsėjimu 

…draugių pasveikinimus ir palinkėjimus

…du nuoširdžius apkabinimus: mamos – atsisveikinant, būsimos anytos – pasveikinant

…maldos vienybę ir šlovinimo džiaugsmą

 

Čia sužinosite:

moteriškų santuokinių paslapčių

…ant kokio pagrindo statoma santuoka

…kas tikrasis jūsų Santuokos autorius

…koks pašaukimas Dievo plane yra skirtas būtent jums

  

 

Čia išgirsite:

...įvairių gyvenimiškų istorijų

…smagių pasakojimų

…nuoširdžių pasidalinimų

…asmeniškų palinkėjimų