Šeimos metai Amoris laetitia 2021 – 2022

Šeimos metai Amoris laetitia 2021 – 2022

Kodas: Meilės džiaugsmas šeimoje

Pagrindinis Šeimos metų tikslas – paskatinti visą Bažnyčią labiau pasigilinti į popiežiaus Pranciškaus mokymą, sudėtą į apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“. Kaip žinoma, šį dokumentą, kalbantį apie šeimos gyvenimą ir pašaukimą mūsų dienų pasaulyje ir Bažnyčioje, popiežius Pranciškus rašė atsižvelgdamas į tai, kas buvo svarstyta dviejuose šeimos reikalams skirtuose Vyskupų sinoduose, vykusiuose 2014 ir 2015 m.

„Pandemijos patirtis, rašoma Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos notoje, išryškino šeimos, kaip namų Bažnyčios, vaidmenį ir pabrėžė ryšių tarp šeimos narių svarbą. Įvairiomis pastoracinėmis ir kultūrinėmis iniciatyvomis, kurių bus imamasi Šeimos metais, norima paskatinti visas pasaulio bažnytines bendruomenes, visus jų narius, būti šeimoje patiriamos ir dovanojamos meilės liudytojais.“ (Vatican News)

Stebime daugybę laiko ženklų, rodančių į santuokos ir šeimos krizę. Kovo 19 dieną, todėl Bažnyčia, visi jos nariai ir ypač tikinčiųjų šeimos turi skelbti ir liudyti, kad šeimoje gaunama ir dovanojama meilė iš tiesų yra geroji naujiena pasauliui. Reikia praplėsti tą žvilgsnį ir iš naujo atrasti santuokos svarbą ir šeimos grožį.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas:

  • krizę išgyvenančioms poroms, ypač vyresnio amžiaus žmonėms
  • jaunimui įtraukti į diskusiją su šeimos gyvenimu susijusiais klausiamais kaip skaistumas, ištikimybė, pašaukimas perduoti gyvybę, taip pat tokiomis temomis kaip socialinių tinklų naudojimas, atsakomybė už skurdo mažinimą ir kūrinijos apsaugą.
  • specialios Šeimos metų iniciatyvos bus skirtos vaikams
  • pasirūpinti, kad šeimos ir santuokos gyvenimo reikalai būtų geriau atspindėti oficialiose Bažnyčios institucijose
  • kad sutuoktinių poros būtų įtrauktos į vyskupijų ir parapijų struktūras
  • kad sielovadininkai geriau išmanytų šeimos problemas.

Reikia siekti, kad Bažnyčia vis labiau būtų suvokiama kaip tikinčiųjų šeima ir kad šeima vis labiau save suvoktų kaip  namų Bažnyčią. (JM / Vatican News)

No Comments

Post A Comment